Om oss

Styrelsen 2017

Ordförande: Yulia Felix 

Sekreterare: Alba Grisales 

Kassör: Maribel Mancilla 

Suppleant: Pedro Verastegui

Suppleant: Marcos Gavidia

Revisor: Marley Becerra