Musik

Vi har en musikgrupp med barn. Vi träffas varannan vecka.

Alla som är intresserade är välkomna!!!